Home Over ons Verenigingen Agenda Fotogalerij Partners Contact


Deel van feniks vzw

Deel van feniks vzw

Onze missie


Feniks vzw brengt mensen uit verschillende culturen samen met respect voor ieders eigenheid en met respect voor de talrijke rollen die zij opnemen: werk, huishouden, familie, buurt, vrije tijd...


Feniks vzw is een hefboom naar versterking van zowel de individuele vrouw/man als de organisatie waarvan zij/hij deel uitmaakt. We steunen op de sterkte en de interesses van de achterban en reiken hen de nodige omkadering tot empowerment, emancipatie en participatie aan de samenleving. Samen met de afdelingen dragen we bij aan cultuur, zijn we zelf deel van de cultuur en de samenleving. Daarbij is het ‘leren van elkaar’ een permanent onderdeel van onze werking. We vinden het belangrijk om de deelnemers te stimuleren en hun zelfwaardering te versterken in een aangename en stimulerende leeromgeving waar mensen aan hun eigen verhaal kunnen werken en hun identiteit kunnen ontwikkelen.


Feniks vzw werkt samen met partners uit het middenveld op basis van gelijkwaardigheid en vreedzaam samenleven.


Feniks vzw heeft aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en speelt in op de reële noden van onze achterban. Kruisbestuiving tussen onze achterban en andere organisaties binnen de samenleving versterkt hun slagkracht als belangenbehartiger en als stem in die samenleving.


Feniks vzw promoot actief superdiversiteit als rijkdom voor de samenleving en staat voor een inclusieve, duurzame, solidaire en warme samenleving op mensenmaat.


Tel: +32 470 43 12 91

Email: feniksvzw@telenet.be

www.feniksvzw.be

Feniks vzw

Rondpuntlaan 25

3600 Genk